تماس با ما

logo punchsarand1

تلفن همراه مدیریت
مهندس جلیل رشیدی: ۰۹۱۴۴۱۲۵۲۱۲
تلفن دفتر فروش: ۷_۰۴۱۳۴۴۸۴۰۴۶

ایمیل:

punchsarand@yahoo.com

punchsarandinfo@gmail.com

آدرس دفتر فروش: تبریز خیابان رسالت مجتمع فلزکاران ۱۴ متری اول پلاک ۲۴۸